- Kraftlinjesaken er avgjort

Helt uaktuelt å snu, hevder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap).