Pensjonistene må vike for Jens

Pensjonistene i Granvin ble sendt på gangen da Jens Stoltenberg og ordførerne trengte lokalet.