- Det er ingen barn jeg kan prate med

Serenne (11) er en ener på skolen. Hun får avlastning på et hjem hvor alle andre er psykisk utviklingshemmede.