Takket nei til tilbud - ble ranet

Mann ble tilbudt å kjøpe militærjakke på gaten. Politiaksjon avbrutt da fornærmede heller ville drikke øl.