Brannutrykning til passasjertog

Alle passasjerene skal ha kommet seg ut.