Vannkrisen er avblåst

Regn og snøsmelting har fylt opp magasinene til normalnivå.