Kutter i busstilbud

I nesten tyve år har vi kjørt gratis mellom Olav Kyrresgate og Bystasjonen. Nå forsvinner linje 100.