Mangedoblar prisen på pasientreiser

Helse Bergen har avlyst priskonkurransen blant drosjeeigarar i distriktet. Helseforetaket meiner dei er for grådige.