Gruvedrift krev vassdragsutbygging

For å få nok vatn til gruvedrifta i Naustdal kan det bli nødvendig å regulere vassdrag.