• (1/3)
    ARBEIDSUHELL: Gravemaskinen veltet under gravearbeid i Fanaveien. FOTO: 2211-TIPSER

Gravemaskinvelt i Fanaveien

Arbeidsuhell under bybanegraving i Bergen.