2200 private plasser

Det er ca. 2200 godkjente private skoleplasser i den videregående skolen i Bergen i dag.