Mobiliserer for lengre skjenketider

Brede næringsinteresser i Bergen støtter forslag om lengre skjenketid i festivaltiden.