• STREIKERAMMET: Haukeland Universitetssykehus

Frykter for liv og helse

Helse Bergen frykter at pasientene vil bli rammet av streiken.