• FOTO: NGU

Flyr lavt og tett over deg

Det skal utføres omfattende geofysiske undersøkelser på Vestlandet med lavtflyvende fly.