Lang boligkø i Bergen

Et 150-talls utviklingshemmede, mange av dem godt voksne mennesker, står i boligkø i Bergen.