Slik prioriterer byrådet

Dette ønsker byrådsleder Monica Mæland å satse på neste år.