Vil verna om sandstrand

Fastbuande og hytteeigarar i den veglause grenda Måren er redd for at BKK sine kraftverkplanar skal øydelegge den flotte sandstranda deira ved Sognefjorden.