Askeladden som trosser UDI

Båtprodusent Henrik J. Askvik i Os bryter loven og lar kurderen Mohammad Kosar Ali (23) jobbe i bedriften, til tross for at UDI nekter ham arbeidstillatelse.