Skulle fjerne blindtarm - tok eggleiar

Legetabbe førte til at eine eggleiaren vart operert bort då ei 15-årig jente vart innlagt ved Voss sjukehus med verkande blindtarm.