Lekkasje på Damsgård skole

Elevene ved Damsgård skole kan i dag begynne svømmetimen i korridoren utenfor garderobene.