Retta skytset mot Sjøfartsdirektoratet

«Sleipner»-kaptein Sverre J. Hagland sette større krav til trygg seglas enn Sjøfartsdirektoratet og HSD, meiner forsvararen.