- Bydelsreform på dødsleie

Forslaget om å sentralisere skoler og barnehager møter massiv motstand blant lederne i bydelsstyrene.