Intet håp for psykopater

De fleste lovbrytere kan hjelpes til å mestre sine problemer, men for psykopater finnes ingen kur.