Avviser kritikk av "Sleipner"-konstruksjon

Det Norske Veritas tilbakeviser dei nye påstandane om manglar ved "Sleipner"-konstruksjonen.