Fem flyplassar på dødsliste

Fem av dei norske kortbaneflyplassane er ikkje samfunnsøkonomisk lønsame. Både Sandane i Nordfjord og Fagernes er mellom flyplassane som kan bli lagt ned.