Kunst og kultur i salongen

Bergen har sine auksjonsforretninger. Men det forhindrer ikke landets eldste og største i sitt slag, Blomqvist i Oslo, fra tidvis å avlegge Vestlandets hovedstad et besøk. Her kan finnes verdier ¿