Fløibanen opp på fire minutter

Fløibanen skal neste høst gjennomgå den største fornyelsen i banens historie. De nye vognene vil ta 100 passasjerer, ha større vinduer og kan kjøre dobbelt så fort som dagens vogner.