- Kommunen leker butikk

Aps Eilert Jan Lohne retter flengende kritikk mot at kommunalt ansatte går uten arbeid mens kommunen flommer over av uløste arbeidsoppgaver.