Årstad i krise - igjen

Nok en gang står Årstad skole i fare for å måtte stenge internatet. Der har fem vanskeligstilte elever et heldøgns tilbud.