Dramatisk for fiskerinæringen

Havforskere fastslår at effekten av en svekket Golfstrøm og klimaendring vil bli store for norsk fiskerinæring.