Eldrerådet kreve flere sykehjem

Det sentrale Eldrerådet i understreker hvor viktig det er at en også i Bergen snarest mulig får en tilfredsstillende dekning av institusjonsplasser for eldre.