Krohnegården tapt for fotballen

Krohnegården later til å være tapt for dem som ønsker et fotballanlegg lagt til dette området.