Skilærer for fiffen i Europa

Det begynte på Landås. Dit flyttet Reidar Osen sammen med sine foreldre og fire brødre da han gikk i tredje klasse.