Bergen på sparebluss

Byrådet foreslår stopp på ansettelser og investeringer i kommunen de kommende seks månedene.