Indre Sogn til topps i verdiskapning

Reiselivet i Indre Sogn kan la flagget gå til topps. Dette området er på topp i Norge når det gjelder verdiskapning i perioden 1990-2000.