En utmeldt og en håpefull etter Morgensol

Morgensolsaken ble et politisk vendepunkt for Bjørn Tefre og Lisbeth Iversen. Tefre meldte seg ut av Arbeiderpartiet, Iversen ville ofre karrieren i KrF.