Harmonisk fylkesparti til val

Det viktigaste for Arbeidarpartiet er å stå skulder ved skulder og feie alle kontroversielle spørsmål under teppet fram til valet.