Kamuflerer hasjrøyking

Øyendråpene er meget etterspurt blant hasjrøykere. Dette blir bekreftet av uteseksjonen i Oslo og Bergen.