Redningshytten kan bli stengt

Brukerne av Gullfjellet kan komme til søndagsstengt Redningshytte om kort tid. Årsaken er at Bergen kommune nekter motorisert ferdsel i området.