Gulen kommune budd på å gje opp

Gulen ber staten undersøkje om dei kan drive etter norsk lov. Kommunen har varsla departementet om at dei kan koma til å måtte leggje inn årene.