Vestlands-sykehus blir sultefôret

Sykehusene på Vestlandet sultefôres sammenliknet med sykehusene i Nord-Norge, Sørlandet og Østlandet I forhold til folketallet får «våre» sykehus 970 millioner mindre enn de skulle hatt om pengene var fordelt rettferdig Ferske tall fra Helsedepartementet bekrefter fylkespolitikernes klager om at Vestlandet havner bak i køen