Kommuner svartelistes

Kommunene Etne, Fusa, Austevoll og Lindås havner i kommunaldepartementets register over kommuner som har vedtatt budsjetter som ikke kan godkjennes.