Sparte 3000 kroner i boligskatt

Høyesterettsadvokat Per Hagelien sparte 3000 kroner året i boligskatt. En kollega sparte 7000 kroner. Begge fikk endret likningsverdien på boligen etter å ha klaget.