10 millioner ekstra til stamveien

Budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet betyr 10 millioner ekstra kroner til parsellen Moberg - Svegatjørn i Os kommune.