Fikk toppkarakter på diplomoppgave i fysikk

Tor Arne Øigård fikk karakteren 1,0 på sin avsluttende diplomoppgave i fysikk ved Universitetet i Tromsø (UiTø).