Høyre-glede over Venstre-ja

Høyretoppene Øyvind Halleraker og Ivar Kristiansen gleder seg over Venstre kompromissvedtak om oljeboring i nord.