Lærer slipper krusifiks

En lærer i den sørtyske delstaten Bayern har fått rettens medhold i at han ikke plikter å undervise i klasserom der det henger krusifiks på veggen. Hensynet til lærerens samvittighet går foran undervisningsplikten.