Språkeventyr til 215 millioner kroner

Ingen tar imot oss i resepsjonen i IT-bygningen på Tvildemoen. Hele bygningen er nesten tom. NST ble aldri det lokomotivet hele bygden håpet det skulle bli.