Kan bli hjem for husløse

Kirkens Bymisjon vil skape nytt liv på Gamle Betanien og gjøre det gamle sykehuset om til leiligheter for bostedsløse.