Vil huse 300 arbeidsplasser

Når Slaktehustomten er ferdig utbygd til Bergen Maritime Næringspark vil området huse cirka 300 arbeidsplasser og cirka 30 boliger.